Burger King – Lär dig hur du ansöker om jobb

Let’s start din resa till att bli en del av Burger King-familjen!

Forskning om företaget

Innan vi går in på detaljer om Burger King är det viktigt att förstå företagets bakgrund och hur det har utvecklats över åren.

PUBLICIDAD
 • Historia: Grundat 1954 är Burger King en global snabbmatskedja känd för sina karaktäristiska burgare grillade över öppen låga.
 • Ägande: Företaget har bytt ägare flera gånger, och ägandet innehas för närvarande av Restaurant Brands International.
 • Global närvaro: Med över 18 000 platser världen över är Burger King en framträdande aktör inom snabbmatsbranschen.
 • Menyinnovation: Burger King är känd för sina innovativa menyobjekt, inklusive Whopper och Impossible Whopper.
 • Marknadsstrategier: Företaget har använt olika marknadsföringsstrategier, inklusive den ikoniska kampanjen “Have It Your Way”.
 • Socialt ansvar: Burger King förstärker sina hållbarhetsinsatser med initiativ för att minska miljöpåverkan.
 • Utmaningar: Liksom många snabbmatskedjor möter Burger King utmaningar såsom förändrade konsumentpreferenser och ökad konkurrens.
 • Framtidsutsikter: Trots utmaningar fortsätter Burger King att expandera globalt och förnya sin meny för att möta konsumenternas krav.

Burger King - Lär dig hur du ansöker om jobb

Jobbroller på Burger King

Burger King erbjuder olika jobbroller, från kassör till restaurangchef, vilket ger möjligheter för individer på olika karriärstadier.

 • Kassör: Tar emot beställningar, hanterar betalningar och ger kundservice.
 • Kock: Förbereder matvaror enligt Burger Kings standarder.
 • Skiftledare: Övervakar verksamheten, hanterar personal och ser till att det är rent.
 • Biträdande chef: Stödjer dagliga operationer och personalhantering.
 • Restaurangchef: Hanterar personal, ekonomi och övergripande restaurangverksamhet.
 • Drive-Thru Betjäning: Hanterar drive-thru, tar emot beställningar och säkerställer noggrannhet.
 • Matförberedelse Teammedlem: Förbereder matvaror och assisterar vid matlagningen.
 • Städare: Upprätthåller renlighet i matsalen, köket och toaletterna.
 • Underhållstekniker: Säkerställer att utrustningen fungerar och utför reparationer.
 • Marknadsföringskoordinator: Implementerar marknadsstrategier och kampanjer på restaurangnivå.

Förbered dina ansökningsmaterial

Att förbereda dina ansökningsmaterial är viktigt innan du ansöker om jobb på Burger King.

PUBLICIDAD

Att skräddarsy ditt CV och personliga brev kan hjälpa dig att sticka ut som kandidat. Här är viktiga steg för att förbereda dina ansökningshandlingar:

 • CV: Lyft fram relevanta färdigheter och erfarenheter.
 • Personligt brev: Skräddarsy ditt personliga brev för att visa ditt intresse av att arbeta på Burger King.
 • Referenser: Förbered en lista med referenser som kan intyga dina kvalifikationer.
 • Portfolio: Om tillämpligt, sätt ihop ett portfolio som visar ditt arbete (t.ex., för ledande roller eller kreativa positioner).
 • Kontaktinformation: Se till att din kontaktinformation är uppdaterad.
 • Korrekturläsning: Dubbelkolla dina material för eventuella fel innan du skickar in dem.

Online Ansökningsprocess

Den online ansökningsprocessen för Burger King är rak och kan slutföras genom företagets officiella webbplats. Här är de viktiga stegen för att ansöka om jobb på Burger King online:

 1. Besök Burger Kings karriärsida: Gå till den officiella Burger King karriärsida.
 2. Skapa ett konto eller logga in: Om du är en ny användare, skapa ett konto; om du är en befintlig användare, logga in på ditt befintliga konto.
 3. Fyll i ansökningsformuläret: Fyll i det online ansökningsformuläret med korrekt och aktuell information.
 4. Skicka in din ansökan: När du har fyllt i formuläret, skicka in din ansökan för granskning.
 5. Uppföljning: Efter att ha skickat in din ansökan, följ upp med Burger King för att uttrycka ditt intresse och fråga om statusen för din ansökan om det behövs.

Förberedelse inför intervju

Att förbereda sig inför en jobbintervju på Burger King är avgörande för att göra ett positivt intryck och öka dina chanser till framgång.

PUBLICIDAD

Här är viktiga steg för att förbereda dig inför din Burger King-intervju:

 • Forska om företaget: Lär dig om Burger Kings historia, värderingar och kultur.
 • Öva på vanliga intervjufrågor: Förbered svar på typiska intervjufrågor om kundservice och teamwork.
 • Klä dig lämpligt: Klä dig i professionell klädsel som speglar Burger Kings klädkod.
 • Kom i tid: Planera att komma till intervjuplatsen i förväg för att visa på punktlighet.
 • Ha med dig kopior av ditt CV: Ha extra kopior för intervjuarna.
 • Förbered frågor: Fråga intervjuaren om rollen och företaget.
 • Granska jobbannonsen: Bekanta dig med jobbkraven och ansvarsområdena.
 • Var självsäker och positiv: Visa entusiasm för möjligheten och förtroende i dina förmågor.

Intervjun

Intervjun är ett avgörande steg i processen för att söka jobb på Burger King. Här är vad du kan förvänta dig och hur du lyckas med din Burger King-intervju:

 • Kom i tid: Planera att komma till intervjustället i god tid för att visa på punktlighet.
 • Klä dig lämpligt: Bär professionella kläder som återspeglar Burger Kings klädkod.
 • Hälsa på intervjuaren: Erbjud en fast handskakning och håll ögonkontakt.
 • Svara tydligt på frågorna: Lyssna noggrant och ge kortfattade, relevanta svar.
 • Visa entusiasm: Visa din passion för rollen och företaget.
 • Ställ frågor: Förbered frågor om rollen och Burger King till intervjuaren.
 • Tacka intervjuaren: Uttryck din tacksamhet för möjligheten efter intervjun är avslutad.

Uppföljning efter intervjun

Efter din intervju på Burger King är det viktigt att följa upp för att uttrycka tacksamhet och upprepa ditt intresse för tjänsten. Så här följer du upp effektivt:

 • Skicka ett tack-mejl: Skicka ett personligt tack-mejl till intervjuaren/na inom 24 timmar efter intervjun.
 • Uttryck tacksamhet: Tacka intervjuaren/na för deras tid och upprepa ditt intresse för tjänsten.
 • Upprepa dina kvalifikationer: Påminn kort intervjuaren/na om dina kvalifikationer och hur de passar in i rollen.
 • Fråga om nästa steg: Fråga om tidslinjen för rekryteringsprocessen och när du kan förvänta dig att höra tillbaka.

Burger King - Lär dig hur du ansöker om jobb

Burger King löner

Lönerna på Burger King varierar beroende på position, plats och erfarenhetsnivå. Här är ungefärliga löneintervall för vanliga tjänster på Burger King:

 • Kassör: $8 – $11 per timme
 • Kock: $9 – $12 per timme
 • Skiftledare: $10 – $14 per timme
 • Biträdande chef: $12 – $18 per timme
 • Restaurangchef: $35,000 – $50,000 per år
 • Drive-Thru-ansvarig: $8 – $11 per timme
 • Matlagningsteammedlem: $9 – $12 per timme
 • Städare: $8 – $11 per timme
 • Underhållstekniker: $12 – $18 per timme
 • Marknadskoordinator: $35,000 – $50,000 per år

Observera att dessa löneintervall är ungefärliga och kan variera beroende på faktorer som plats och erfarenhet.

Förmåner och fördelar

Att arbeta på Burger King kommer med olika förmåner och fördelar. Här är några av de förmåner och fördelar som erbjuds till Burger King-anställda:

 • Rabatterade måltider: Njut av rabatterade eller gratis måltider under arbetspassen.
 • Flexibel schemaläggning: Dra nytta av flexibla schemaläggningsalternativ för deltids- och heltidsanställda.
 • Utbildning och utveckling: Få tillgång till utbildningsprogram och möjligheter till karriärutveckling.
 • Anställdasstansprogram: Tillgång till rådgivning och stödtjänster för anställda och deras familjer.
 • Hälsoförsäkring: Behöriga anställda kan få hälsoförsäkringsförmåner.
 • 401(k) Plan: Delta i en 401(k) pensionsbesparingsplan.
 • Betald ledighet: Ackumulera betald ledighet baserat på arbetade timmar.
 • Studiemedel: Få ekonomiskt stöd för utbildning och studieavgifter.
 • Prestanda bonusar: Förtjäna bonusar baserat på prestanda och måluppfyllelse.
 • Anställda erkännandeprogram: Delta i program som erkänner och belönar enastående prestation.
 • Hälso- och wellnessprogram: Tillgång till hälso- och wellnessprogram, såsom gymrabatter eller wellnessutmaningar.

Sammanfattning

Till slut erbjuder ansökan om ett jobb på Burger King en väg mot en belönande karriär med ett globalt erkänt varumärke. 

Från instegspositioner till ledningsroller ger Burger King möjligheter till tillväxt och utveckling. 

Ta det första steget mot att ansluta dig till Burger King-teamet genom att skicka in din ansökan idag och påbörja en givande karriär inom snabbmatsbranschen.

Läs på ett annat språk